Ronde Tafel 61

Meppel

De Ronde Tafel is een actieve en inspirerende organisatie. Een vereniging die onderlinge vriendschap bevordert, die tegelijkertijd stimuleert dat kennis, ervaringen en meningen veelvuldig worden uitgewisseld en die zo bijdraagt aan de ontwikkeling en ontplooiing van al haar leden.

Ronde Tafel No.61 Meppel is in 1956 opgericht als Serviceclub en onderdeel van de Nederlandse Tafelronde.   https://www.roundtable.nl/
Op dit moment zijn er 14 leden bij ons uitgenodigd aan tafel.

Wat doet de Ronde Tafel?

Naast Tafelen zijn Tafelaars volop in beweging. Er zijn tal van evenementen, ontmoetingen en projecten die georganiseerd worden.

Elke 1ste woensdag van de maand ontmoeten wij in Café de Beurs, en elke 3de woensdag bij een van de leden thuis. Bij elke ontmoeting bereidt een van de leden een interessante prostel of lezing voor waarover gediscussieerd wordt.

Elke 5de vrijdag in het jaar ontmoeten we elkaar in het bijzijn van de tafeldames, en regelmatig ontplooit de Ronde Tafel initiatieven om goede doelen te steunen.