Internationaal tafelen

Een van de doelstellingen van de Nederlandsche Tafelronde is het bevorderen van vriendschap en wederzijds begrip, ook op internationaal niveau. Daarom kent de Tafelronde diverse internationale verbanden en activiteiten. Dit biedt leden de gelegenheid een bloeiend internationaal netwerk op te bouwen.

De Tafelronde maakt deel uit van Round Table International (RTI). RTI bestaat uit 50 landelijke associaties met in totaal zo’n 45 duizend leden. Tafelaars kunnen jaarlijks diverse internationale events bezoeken waarbij leden uit (delen van) de hele wereld samenkomen. Daarnaast zijn er internationale events waar de IRO en de President namens de Tafelronde naartoe gaan.

Ronde Tafel Meppel onderhouden nauwe banden met buitenlandse Tafels die hetzelfde Tafelnummer hebben. Wij ontmoeten elkaar op zogenaamde ‘numbermeetings".