SERVICE

De Tafelronde Meppel is niet specifiek een serviceclub, maar zet zich wel op bijzondere wijze in voor de samenleving. Het lidmaatschap van de Tafelronde brengt met zich mee om hieraan op geheel eigen wijze en mogelijkheden een bijdrage te leveren. 

Jaarlijks zetten de mannen van de Ronde Tafel zich op verschillende manieren in voor de samenleving, soms financieel, maar dit kan ook handen uit de mouwen zijn.

Het Rozengala is een initiatief van de Ronde Tafel 61 Meppel. Elke 1 of 2 jaar organiseren we een groots evenement.

Na de successen van 2003, 2005, 2007,2012, 2014 en 2016 organiseren we in 2018 opnieuw een Rozengala op de Grace Kelly!

Meer informatie vind je op www.rozengala.nl

Rozengala 2016


Stichting Rozengala beoogt het algemeen maatschappelijk belang te behartigen door middel van het verwerven van middelen, die zij aanhoudt of aanwendt ten behoeve van het doen uitkeren aan lichamen met een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of sociale achtergrond. De stichting verplicht zich er toe alle inkomsten uiteindelijk uit te keren aan vorengenoemde lichamen en streeft geen winst na.